תהליך הוצאת אזרחות וקבלת דרכון פורטוגלי

דף הבית » התהליך

שלבים בתהליך קבלת אזרחות פורטוגלית אירופאית.
כמה זמן לוקח להוציא דרכון פורטוגלי – השלבים בתהליך

התקשרות
והתנעת תהליך

אישור
הקהילה היהודית

הגשת הבקשה
הרשמית בפורטוגל

כמה זמן לוקח להוציא דרכון פורטוגלי?

כשלוש שנים ממועד הגשת התיק לממשלה

התקשרות
והתנעת תהליך

אישור
הקהילה היהודית

הגשת הבקשה
הרשמית בפורטוגל

כמה זמן לוקח להוציא דרכון פורטוגלי?

*בכפוף לזמני הבדיקה הנהוגים באותה עת בממשלת פורטוגל