תהליך הוצאת אזרחות וקבלת דרכון פורטוגלי

דף הבית » התהליך

שלבים בתהליך קבלת אזרחות פורטוגלית אירופאית
כמה זמן לוקח להוציא דרכון פורטוגלי – השלבים בתהליך

התקשרות
והתנעת תהליך

אישור
הקהילה היהודית

הגשת הבקשה
הרשמית בפורטוגל

כמה זמן לוקח להוציא דרכון פורטוגלי?

29 – 24 חודשים בממוצע

התקשרות
והתנעת תהליך

אישור
הקהילה היהודית

הגשת הבקשה
הרשמית בפורטוגל

כמה זמן לוקח להוציא דרכון פורטוגלי?

*בכפוף לזמני הבדיקה הנהוגים באותה עת בממשלת פורטוגל