תהליך הוצאת אזרחות וקבלת דרכון פורטוגלי

השלבים בתהליך

דף הבית » התהליך

שלבי תהליך הוצאת האזרחות

שלב ראשון - התקשרות והנעת התהליך
שלב שני - אישור הקהילה היהודית
שלה שלישי הכנת הבקשה הרשמית לממשלת פורטוגל
שלב רביעי - הגשת הבקשה הרשמית בפורטוגל
שלב שני - אישור בקשת האזרחות ע"י ממשלת פורטוגל
טווח זמן התהליך לקבל אזרחות פורטוגלית
תהליך להוצאת אזרחות פורטוגלית גרסאת מובייל

השלבים בתהליך

בולט - כוכב

השלב הראשון – התקשרות ואיסוף מסמכים נדרשים

בשלב זה הלקוח ימציא לפורטוגליס שורת מסמכים נדרשים להוכחת זהותו, יהדותו וכן את הזיקה שלו למגורשי ספרד (לרוב – לגבי הקשר למוצא מאחת ממדינות הליבה המזכות ולשם משפחה מזכה).

בשלב זה ימלא בנוסף, בסיוע נציג פורטוגליס, עץ שורשים המציג את מוצאו. בעלי אזרחות נוספת או מבקשים ששהו במדינה מסוימת מעל פרק זמן של מספר חודשים יצטרכו להמציא בנוסף תעודת יושר מאושררת באפוסטיל מאותה מדינה.

בולט - כוכב

השלב השני – אישור הבקשה לקהילה היהודית להכרה במבקש/ת כצאצא/ית ליהדות ספרד ופורטוגל.

זהו שלב קריטי בנתיב להגשת בקשת האזרחות הפורטוגלית.
הקהילות היהודיות בפורטוגל (בליסבון ופורטו) הוסמכו ע"י ממשלת פורטוגל להנפיק למבקש שהוכר על ידן, אישור להיותו צאצא של מגורשי ספרד ופורטוגל.

בשלב זה, מגישה פורטוגליס, בקשה רשמית לקהילה היהודית בפורטוגל, אשר אליה מצורפים המסמכים הנדרשים להכרה במבקש כצאצא למגורשי ספרד.
לאחר שפורטוגליס תקבל אישור עקרוני מהקהילה היהודית לפיה המבקש/ת מוכר/ת כצאצא/ית למגורשי ספרד, החברה תעביר תשלום אגרת קהילה עבור המבקש.

השלב הנ”ל אורך בממוצע (מרגע שיש בידי החברה את כל המסמכים מהלקוח) – עד חודש ימים.

בולט - כוכב

השלב השלישי – הכנה של בקשה רשמית לאזרחות פורטוגלית.

בשלב זה פורטוגליס מכינה את הבקשה הרשמית והמלאה לממשלת פורטוגל הכוללת בנוסף לאישור הרשמי של הקהילה היהודית בפורטוגל, את כל המסמכים האישיים של הלקוח כשהם מאושררים על ידי הרשות הרלוונטית (בישראל אפוסטיל במשרד החוץ וכיוב’), מתורגמים לפורטוגזית ומאושררים ע"י נוטריון פורטוגלי.

השלב הנ”ל הינו בירוקרטי וטכני ברובו ומתבצע הן בישראל והן בפורטוגל ואורך בממוצע כ- 3 חודשים.

בולט - כוכב

השלב הרביעי – הגשת הבקשה הרשמית לאזרחות פורטוגלית.

פורטוגליס מגישה את הבקשה הרשמית ישירות במשרד המשפטים בליסבון, פורטוגל.
בטרם תוגש הבקשה, פורטוגליס תעביר ישירות עבור הלקוח את כל האגרות הנדרשות לצורך ההגשה הרשמית של הבקשה (אגרות משפטיות ואגרת ממשלת פורטוגל).

מרגע הגשת הבקשה מתחיל שלב בדיקתה שאורך כ-18-24 חודשים בממוצע.

בולט - כוכב

השלב החמישי – אישור הבקשה ע"י ממשלת פורטוגל.

עם אישור הבקשה ע"י ממשלת פורטוגל, יוכר המבקש כבעל אזרחות פורטוגלית ותונפק עבורו תעודת לידה פורטוגלית אשר מכוחה יהא זכאי לקבל תעודת זהות ודרכון פורטוגלים.